Tin Tức Trong Ngành

Xử lý tình huống có người xâm nhập bất hợp pháp

Các đơn vị thuê mướn dịch vụ bảo vệ, thông thường mong muốn một “văn hóa” nhất định trong phạm vi họat động kinh doanh của họ. Họ yêu cầu các công ty dịch vụ bảo vệ khi thi hành nhiệm vụ cũng phải đảm bảo tuân thủ văn hóa này; một nhiệm vụ phức tạp và đầy thử thách.

 Làm thế nào nhân viên bảo vệ có thể bảo đảm an ninh trật tự một cách hiệu quả mà tuân thủ cả pháp luật và quy định của doanh nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ. Vì những lý do này nên việc thực hiện trục xuất những kẻ xâm nhập cần phải được thực thi một cách chuyên nghiệp. Dưới đây là một danh sách các khuyến nghị hướng dẫn cho các nhân viên bảo trong việc xử lý các trường hợp có người xâm nhập trái phép vào khu vực được bảo vệ.

Một yêu cầu lịch sự để yêu cầu người không phận sự ra khỏi khu vực là điều đầu tiên phải làm. Tuy nhiên đừng thể hiện rằng họ bị xua đuổi mà đơn giản là cho họ biết đây là khu vực “không phận sự miễn vào”.

Tiến hành quá trình ngăn chặn việc xâm nhập của người không phận sự càng riêng tư càng tốt để loại trử ảnh hưởng đến những người khác (khách hàng, nhân viên…) cũng như tránh mọi ảnh hưởng ồn ào có thể xảy ra như kẻ xâm nhập có các hành vi gây rối và lời nói xúc phạm chống lại nhân viên bảo vệ thi hành nhiệm vụ.

Tránh lại quá gần kẻ xâm nhập! Giữ khoảng cách vừa phải – ít nhất phải duy trì một khoảng cách tối thiểu là một bước chân. Khi có những dấu hiệu cho thấy người đó có thể có các hành vi bạo lực, khoảng cách này nên được tăng lên ít nhất 1 mét. Cẫn thận, không nên dồn ai vào góc tường. Phải tính đến khả năng một người sẽ có thể có những hành vi hung hăng ngay khi bị yêu cầu ra khỏi khu vực mà người đó không có phận sự.

Đi theo hộ tống kẻ xâm nhập cho đến hết đường ra khỏi khu vực cần bảo vệ để kiểm soát và khống chế hành vi của họ. Bỏ mặc họ tự đi ra ngoài hoặc theo dõi từ xa có thể làm cho họ cảm thấy không bị giám sát và dễ nổi loạn. Các hành vi như la hét, nguyền rủa và đe dọa sẽ có khả năng leo thang. Ngoài việc gây ra mất an ninh trật tự, các hành vi này có thể gây kích động tới đám đông những người gần đó.

Ghi nhận mọi sự việc xảy ra vào sổ trực, vv Sổ này sẽ ghi chép liệt kê tất cả các trường hợp xâm nhập bị mời ra ngoài, các hành vi của người đó… Nếu những người đó tiếp tục lặp lại việc xâm nhập, thi một báo cáo sự cố đầy đủ phải được lập và gửi cho cấp trên để có các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Ngoài ra cũng cần xem lại qua camera ghi hình, chụp ảnh và tài liệu âm thanh có liên quan.

Trục xuất kẻ xâm nhập nên có sự phối hợp giữa các nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ có thể sử dụng nguyên tắc “Một người làm / Một người giám sát”, khi đó một bảo vệ sẽ làm việc với đối xâm nhập còn người khác giám sát từ một khoảng cách / vị trí thích hợp vì lý do an toàn và làm chứng khách quan.

Báo cho công an hỗ trợ nếu thấy cần thiết. Gọi điện cho công an, và báo cho họ biết vấn đề. Nếu một người đã từng có hành vi bạo lực, đe dọa hoặc gây rối trước đây, công an nên được thông báo điều này.

Báo cho kẻ kháng cự biết hậu quả pháp lý mà họ phải gánh chịu cho các hành vi vi phạm. Trang bị kiến thức pháp luật cần thiết liên quan đến việc gây rối hay xâm nhập trái phép, kẻ xâm nhập sẽ chùn bước trước những bảo vệ có hiểu biết rõ ràng về quyền và trách nhiệm của bảo vệ. Hãy duy trì quan hệ tốt với công an địa phương và phối hợp tốt với các bảo vệ khác ở khu vực lân cận.

Sử dụng các cụm từ “tài sản công ty” hay “tài sản cơ quan (công ty, trường đại học, bệnh viện, …) “. Hầu hết mọi người có một mức độ tôn trọng sở hữu công ty hay tổ chức, nhận ra họ đang ở khu vực thuộc sở hữu công ty không phải công cộng và sẽ tuân thủ quy định ngay.

Chỉ cho người đang xâm nhâp biết các bảng cấm, bảng quy định thời gian làm việc, các quy định về an toàn…hãy tỏ ra công khai và chắc chắn với các quy định này. Lưu giữ các tài liệu đó.

Chỉ thực thi các quy tắc hợp pháp và hợp lý. Nếu quy định không rõ ràng và súc tích, đừng cố gắng để thực thi chúng! Quy tắc không rõ ràng, không khả thi sẽ dẫn đến rắc rối với công an sau khi họ được mời đến để bắt giữ một người vi phạm và không cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Những sự việc như vậy làm giảm sự tín nhiệm của đơn vị kinh doanh đối vời công ty dịch vụ bảo vệ.

Hãy cho người vi phạm cơ hội đuợc đối xử tử tế hoặc đi ra ngoài khu vực và các tài liệu này phải được ghi nhận đã giải quyết xong.
Thảo luận với công an và các bên liên quan khác như cơ quan quản lý sau khi họ đã xử lý xong việc đưa kẻ xâm nhập ra khỏi khu vực hoặc bắt giữ người kẻ đó, xem làm như thế nào để cải thiện quy trình công việc. Hãy chắc chắn rằng tất cả mọi người có thể chia sẻ quan điểm của họ về quy trình!

Ngăn chặn kẻ xâm nhập là một công việc đầy thách thức mà phải được xử lý chuyên nghiệp để bảo đảm rằng quyền công dân, quyền sở hữu tài sản và văn hóa doanh nghiệp vẫn được tuân thủ. Người đại diện doanh nghiệp – các nhân viên bảo vệ phải làm như là đại sứ của doanh nghiệp không thể làm khác quy trình.

Đối Tác

Scroll