Dịch Vụ Bảo Vệ

Bảo vệ mục tiêu di động

Là bảo vệ cá nhân hay còn gọi là vệ sĩ

Tháp tùng bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển. 

nội dung bảo vệ chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ và tài sản cá nhân kèm theo của người được bảo vệ. Sự an ninh, an toàn tài sản, hàng hoá và tiền bạc trên đường di chuyển.

Mục đích:

Áp dụng nghiệp vụ để đưa ra các phương án cho quá trình giao nhận ca và vận chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn tuyệt đối theo yêu cầu của khách hàng.

Yêu cầu:

Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hàng hóa từ khâu giao nhận đến quá trình vận chuyển, không để cho các đối tượng tội phạm xâm hại hoặc làm hư hỏng mất mát. Quá trình vận chuyển phải đảm bảo giữ được nguyên mẫu mã và niêm phong kẹp chì trong quá trình vận chuyển. Giữ bí mật không được tiết lộ tên hàng, số lượng, thời gian xuất phát, thời gian mà hàng hóa đến nơi.

Yêu cầu nghiệp vụ:

Trong quá trình bảo vệ vận chuyển phải có các phương án ngụy trang, nghi binh đánh lạc hướng tới sự chú ý của đối tượng. Giám sát chặt chẽ các bước giao nhận đến khi bàn giao.

Nội dung cụ thể

Cán bộ phụ trách sẽ căn cứ vào yêu cầu của khách hàng và khả năng đáp ứng cơ sở vật chất của công ty để tiến hành xác định phương án bảo vệ quá trình vận chuyển.

Tiến hành làm việc với hành khách để xin họ yêu cầu về hàng gì? số lượng và giá trị là bao nhiêu?

Tuyến đường vận chuyển, địa điểm vận chuyển, thời gian giao nhận, tập kết hàng hoá.

Tiến hành tuyển chọn những cán bộ, nhân viên có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ. ngoài ra còn phải xét đến các yếu tố khác như chọn lựa phương tiện, các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ cho quá trình vận chuyển.

Lập kế hoạch trinh sát các địa điểm tập kết hàng, tuyến đường mà phương tiện phải đi qua.tiếp áp tải và bảo vệ hàng hóa.

Đối Tác

Scroll